THÔNG BÁO : Điều chỉnh giá bán sản phẩm trong năm 2021

          CÔNG TY TNHH NHÔM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                 KÍNH VÂN NAM PHÁT                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 02/2021/QĐ-VNP                  TP Tuy Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO
(Về việc: Điều chỉnh giá bán sản phẩm trong năm 2021)

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ vào tình hình biến động không ngừng của giá nguyên vật liệu trong nước và trên
thế giới tăng liên tục trong thời gian qua.
Công ty TNHH nhôm kính Vân Nam Phát xin thông báo gửi đến toàn thể quý khách
hàng về việc điều chỉnh giá bán sản phẩm như sau :
– Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, kính cường lực 8mm và phụ kiện Kin Long chính hãng
có giá niêm yết từ 2.200.000 đồng/m2 tăng lên 2.400.000 đồng/m2.
– Thời gian áp dụng: kể từ ngày 10/04/2021
Sau thời gian trên nếu vẫn tiếp tục có biến động về giá, chúng tôi sẽ bổ sung thông báo
mới.
Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                       
– Phòng kinh doanh VNP
– Phòng kỹ thuật VNP
– Phòng kế toán VNP                                                                       Thạc sĩ. Võ Lương Huyền Vân
– Phòng truyền thông VNP

Leave a Comment

Your email address will not be published.